Sök

Största aktieägarna

Nedan är Skanskas största aktieägare.

Innehav per den 31 december 2020

Aktieägare A-aktier B-aktier Andel
röster, %
Andel
kapital, %
Industrivärden AB 12 667 500

18 500 000

24,3% 7,4%
Lundberggruppen 6 037 376 17 800 000 13,1% 5,7%
AMF Försäkringar & Fonder -

24 150 000

4,0%

5,8%

Skanska-anställda genom Seop*

-

19 690 627

3,3% 4,7%
Swedbank Robur Fonder -

13 925 078

2,3%

3,3%

Alecta

-

12 914 469

2,2% 3,1%
BlackRock -

11 676 764

2,0%

2,8%

Vanguard -

10 098 364

1,7% 2,4%
SHB Fonder & Liv -

9 606 162

1,6% 2,3%
Norges Bank -

8 563 649

1,4% 2,0%
10 största aktieägare i Skanska

18 704 876

146 925 113

55,9% 39,4%
Övriga aktieägare i Skanska

979 688

253 293 395

44,1% 60,6%
Totalt

19 684 564

400 218 508

100,0% 100,0%

Varav aktieägare i Sverige

19 661 730

272 704 864

78,6% 69,6%

Varav utländska aktieägare

22 834

127 513 644

21,4% 30,4%

Antal aktieägare 
2020-12-31: 103 936

       

 Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen
* Skanska employer ownership program är ett aktiesparprogram i Skanska. Detta ska inte behandlas som en egen ägargrupp. Inkluderar matchnings- och prestationsaktier för framtida tilldelning.

Senast uppdaterad: 2020-11-05