Sök

Största aktieägarna

Nedan är Skanskas största aktieägare.

Innehav per den 31 mars, 2024

Aktieägare A-aktier B-aktier Andel
röster, %
Andel
kapital, %
Industrivärden AB 12 667 500 19 629 000 24,5% 7,7%
Lundberggruppen 6 037 376 18 640 000 13,3% 5,9%
AMF Försäkringar & Fonder - 31 678 883 5,3% 7,5%
Skanska-anställda genom Seop* - 25 481 779

4,3%

6,1%
Vanguard - 13 844 728 2,3% 3,3%
BlackRock - 12 676 591 2,1% 3,0%
Handelsbanken Fonder - 11 446 913 1,9% 2,7%
Carnegie fonder -

10 402 250

1,7% 2,5%
Folksam - 7 354 749 1,2% 1,8%
Länsförsäkringar - 6 189 260 1,0% 1,5%
10 största aktieägare i Skanska

18 704 876

157 344 153

57,8% 41,9%
Övriga aktieägare i Skanska

897 106

242 956 937

42,2% 58,1%
Totalt

19 601 982

400 301 090

100,0% 100,0%

Varav aktieägare i Sverige

19 579 148

283 609 642

80,4% 72,2%
Varav aktieägare i utlandet 22 834 116 691 448 19,6% 27,8%

Antal aktieägare 
2024-03-31: 116 952

       

 Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen
* Skanska employer ownership program är ett aktiesparprogram i Skanska. Detta ska inte behandlas som en egen ägargrupp. Inkluderar matchnings- och prestationsaktier för framtida tilldelning.

Senast uppdaterad: 2024-04-15