Sök

Största aktieägarna

Nedan är Skanskas största aktieägare.

Innehav per den 30 september 2019

Aktieägare A-aktier B-aktier Andel
röster, %
Andel
kapital, %
Industrivärden AB 12 667 500

18 500 000

24,3% 7,4%
Lundberggruppen 6 037 376 16 150 000 12,8% 5,3%

AMF Försäkringar & Fonder

-

22 750 000

3,6% 5,2%

Alecta

-

21 083 469

3,5% 5,0%
Skanska-anställda genom Seop* -

21 014 531

3,5%

5,0%

Swedbank Robur Fonder -

19 694 171

3,3%

4,7%
Vanguard -

10 308 043

1,7% 2,5%
BlackRock -

9 511 067

1,6%

2,3%

SHB Fonder & Liv -

7 288 709

1,2% 1,7%
Carnegie Fonder -

7 250 000

1,2% 1,7%
10 största aktieägare i Skanska

18 704 876

152 549 990

56,8% 40,8%
Övriga aktieägare i Skanska

1 015 571

247 632 635

43,2% 59,2%
Totalt

19 720 447

400 182 625

100,0% 100,0%

Varav aktieägare i Sverige

19 697 613

285 318 534

84,7% 72,6%

Varav utländska aktieägare

22 834

114 864 091

19,3% 27,4%

Antal aktieägare 
2019-09-30:  102 148

       

 Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen
* Skanska employer ownership program är ett aktiesparprogram i Skanska. Detta ska inte behandlas som en egen ägargrupp. Inkluderar matchnings- och prestationsaktier för framtida tilldelning.

Senast uppdaterad: 2019-11-07