Sök

Största aktieägarna

Nedan är Skanskas största aktieägare.

Innehav per den 31 mars 2018

AktieägareA-aktierB-aktierAndel
röster, %
Andel
kapital, %
Industrivärden AB 12 667 500

16 343 995

23,9% 6,9%
Lundberggruppen 6 037 376 16 150 000 12,8% 5,3%

Skanska-anställda genom Seop*

-

29 462 908 

4,9% 7,0%
Alecta -

28 433 469

4,8% 6,8%
Swedbank Robur Fonder -

20 790 640

3,5%

5,0%

AMF Försäkringar & Fonder -

18 325 063

3,1%

4,4%
BlackRock -

9 175 186

1,5% 2,2%
Vanguard -

8 976 458

1,5%

2,1%

Carnegie Fonder -

7 500 000

1,3% 1,8%
SEB Fonder & Trygg Liv -

5 130 396

0,9% 1,2%
10 största aktieägare i Skanska

18 704 876

160 288 115

58,1% 42,6%
Övriga aktieägare i Skanska

1 046 260

239 863 821

41,9% 57,4%
Totalt

19 751 136

400 151 936 

100,0% 100,0%

Varav aktieägare i Sverige

19 728 302

302 537 410

83,6% 76,7%

Varav utländska aktieägare

22 834

97 614 526

16,4% 23,3%

Antal aktieägare 
2018-03-31:  115 971

       

 Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen
* Skanska employer ownership program är ett aktiesparprogram i Skanska. Detta ska inte behandlas som en egen ägargrupp och inkluderar moderbolagets innehav av egna B-aktier som säkerställer den framtida leveransen av aktier till deltagarna.

Senast uppdaterad: 2018-05-09