Sök

Största aktieägarna

Nedan är Skanskas största aktieägare.

Innehav per den 31 december 2018

Aktieägare A-aktier B-aktier Andel
röster, %
Andel
kapital, %
Industrivärden AB 12 667 500

16 343 995

23,9% 6,9%
Lundberggruppen 6 037 376 16 150 000 12,8% 5,3%

Alecta

-

24 433 469

4,1% 5,8%
Swedbank Robur Fonder -

22 855 778

3,8% 5,4%
Skanska-anställda genom Seop* -

22 640 003

3,8%

5,4%

AMF Försäkringar & Fonder -

22 498 000

3,8%

5,4%
BlackRock -

9 884 549

1,7% 2,4%
Vanguard -

9 708 146

1,6%

2,3%

Carnegie Fonder -

7 750 000

1,3% 1,8%
SHB Fonder &  Liv -

6 842 144

1,1% 1,6%
10 största aktieägare i Skanska

18 704 876

159 106 084

57,9% 42,3%
Övriga aktieägare i Skanska

1 020 883

241 071 229

42,1% 57,7%
Totalt

19 725 759

400 177 313

100,0% 100,0%

Varav aktieägare i Sverige

19 702 925

304 732 155

84,0% 77,3%

Varav utländska aktieägare

22 834

95 445 158

16,0% 22,7%

Antal aktieägare 
2018-12-31:  109 185

       

 Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen
* Skanska employer ownership program är ett aktiesparprogram i Skanska. Detta ska inte behandlas som en egen ägargrupp. Inkluderar matchnings- och prestationsaktier för framtida tilldelning.

Senast uppdaterad: 2019-02-14