Sök

Största aktieägarna

Nedan är Skanskas största aktieägare.

Innehav per den 31 December 2019

Aktieägare A-aktier B-aktier Andel
röster, %
Andel
kapital, %
Industrivärden AB 12 667 500

18 500 000

24,3% 7,4%
Lundberggruppen 6 037 376 16 150 000 12,8% 5,3%
Skanska-anställda genom Seop* -

19 620 491

3,3%

4,7%

AMF Försäkringar & Fonder

-

19 500 000

3,3% 4,6%
Swedbank Robur Fonder -

16 821 850

2,8%

4,0%

Alecta

-

15 833 469

2,7% 3,8%
BlackRock -

11 211 759

1,9%

2,7%

Vanguard -

10 438 635

1,7% 2,5%
Norges bank -

7 945 303

1,3% 1,9%
SHB Fonder & Liv -

7 263 719

1,2% 1,7%
10 största aktieägare i Skanska

18 704 876

143 285 226

55,3% 38,6%
Övriga aktieägare i Skanska

999 839

256 913 131

44,7% 61,4%
Totalt

19 704 715

400 198 357

100,0% 100,0%

Varav aktieägare i Sverige

19 681 881

261 585 179

76,8% 67,0%

Varav utländska aktieägare

22 834

138 613 178

23,2% 33,0%

Antal aktieägare 
2019-12-31: 99 134

       

 Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen
* Skanska employer ownership program är ett aktiesparprogram i Skanska. Detta ska inte behandlas som en egen ägargrupp. Inkluderar matchnings- och prestationsaktier för framtida tilldelning.

Senast uppdaterad: 2020-02-12