Sök

Största aktieägarna

Nedan är Skanskas största aktieägare.

Innehav per den 30 april, 2023

Aktieägare A-aktier B-aktier Andel
röster, %
Andel
kapital, %
Industrivärden AB 12 667 500 19 500 000 24,5% 7,7%
Lundberggruppen 6 037 376 18 600 000 13,2% 5,9%
AMF Försäkringar & Fonder - 30 890 250 5,2% 7,4%
Skanska-anställda genom Seop* - 23 489 780 3,9% 5,6%
Vanguard - 12 874 072 2,2% 3,1%
SHB Fonder & Liv - 12 653 517 2,1% 3,0%
BlackRock - 11 387 507 1,9% 2,7%
Norges Bank -

8 542 832

1,4% 2,0%
Carnegie fonder - 8 479 800 1,4% 2,0%
Swedbank Robur Fonder  - 7 123 737 1,2% 1,7%
10 största aktieägare i Skanska

18 704 876

153 541 495

57,1% 41,0%
Övriga aktieägare i Skanska

928 905

246 727 796

42,9% 59,0%
Totalt

19 633 781

400 269 291

100,0% 100,0%

Varav aktieägare i Sverige

19 610 947

2743 931 807

78,8% 69,9%

Varav utländska aktieägare

22 834 126 337 484 21,2% 30,1%

Antal aktieägare 
2023-04-30: 114 368

       

 Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen
* Skanska employer ownership program är ett aktiesparprogram i Skanska. Detta ska inte behandlas som en egen ägargrupp. Inkluderar matchnings- och prestationsaktier för framtida tilldelning.

Senast uppdaterad: 2023-05-22