Sök

Största aktieägarna

Nedan är Skanskas största aktieägare.

Innehav per den 31 mars 2020

Aktieägare A-aktier B-aktier Andel
röster, %
Andel
kapital, %
Industrivärden AB 12 667 500

18 500 000

24,3% 7,4%
Lundberggruppen 6 037 376 16 150 000 12,8% 5,3%
Skanska-anställda genom Seop* -

18 256 997

3,1%

4,3%

AMF Försäkringar & Fonder

-

18 100 000

3,0% 4,3%
Swedbank Robur Fonder -

13 110 512

2,2%

3,1%

Alecta

-

12 914 469

2,2% 3,1%
BlackRock -

11 313 730

1,9%

2,7%

Vanguard -

10 790 986

1,8% 2,6%
Carnegie fonder -

6 767 517

1,1% 1,6%
SHB Fonder & Liv -

5 517 374

0,9% 1,3%
10 största aktieägare i Skanska

18 704 876

131 421 585

53,3% 35,8%
Övriga aktieägare i Skanska

994 738

268 781 873

46,7% 64,2%
Totalt

19 699 614

400 203 458

100,0% 100,0%

Varav aktieägare i Sverige

19 676 780

257 190 862

76,0% 65,9%

Varav utländska aktieägare

22 834

143 012 596

24,0% 34,1%

Antal aktieägare 
2020-03-31: 99 334

       

 Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen
* Skanska employer ownership program är ett aktiesparprogram i Skanska. Detta ska inte behandlas som en egen ägargrupp. Inkluderar matchnings- och prestationsaktier för framtida tilldelning.

Senast uppdaterad: 2020-04-29