Sök

Största aktieägarna

Nedan är Skanskas största aktieägare.

Innehav per den 30 juni 2018

AktieägareA-aktierB-aktierAndel
röster, %
Andel
kapital, %
Industrivärden AB 12 667 500

16 343 995

23,9% 6,9%
Lundberggruppen 6 037 376 16 150 000 12,8% 5,3%

Skanska-anställda genom Seop*

-

30 313 573

5,1% 7,2%
Alecta -

28 433 469

4,8% 6,8%
Swedbank Robur Fonder -

21 880 369

3,7%

5,2%

AMF Försäkringar & Fonder -

20 500 000

3,4%

4,9%
Vanguard -

9 175 940

1,5% 2,2%
BlackRock -

9 096 262

1,5%

2,2%

Carnegie Fonder -

8 250 000

1,4% 2,0%
SHB Fonder &  Liv -

6 095 730

1,0% 1,5%
10 största aktieägare i Skanska

18 704 876

166 239 338

59,1% 44,0%
Övriga aktieägare i Skanska

1 042 667

233 916 191

40,9% 56,0%
Totalt

19 747 543

400 155 529

100,0% 100,0%

Varav aktieägare i Sverige

19 724 709

303 095 659

83,7% 76,9%

Varav utländska aktieägare

22 834

97 059 870

16,3% 23,1%

Antal aktieägare 
2018-06-30:  113 619

       

 Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen
* Skanska employer ownership program är ett aktiesparprogram i Skanska. Detta ska inte behandlas som en egen ägargrupp och inkluderar moderbolagets innehav av egna B-aktier som säkerställer den framtida leveransen av aktier till deltagarna.

Senast uppdaterad: 2018-07-20