Sök

Största aktieägarna

Nedan är Skanskas största aktieägare.

Innehav per den 30 juni 2021

Aktieägare A-aktier B-aktier Andel
röster, %
Andel
kapital, %
Industrivärden AB 12 667 500

18 500 000

24,3% 7,4%
Lundberggruppen 6 037 376 18 300 000 13,2% 5,8%
AMF Försäkringar & Fonder -

25 000 000

4,2%

6,0%

Skanska-anställda genom Seop*

-

20 513 075

3,4% 4,9%
SHB Fonder & Liv -

12 646 979

2,1%

3,0%

BlackRock

-

12 613 753

2,1% 3,0%
Vanguard -

10 368 055

1,7%

2,5%

Swedbank Robur Fonder -

10 287 655

1,7% 2,5%
Alecta -

8 083 459

1,4% 1,9%
Norges Bank -

7 322 521

1,2% 1,7%
10 största aktieägare i Skanska

18 704 876

143 635 497

55,4% 38,7%
Övriga aktieägare i Skanska

972 451

256 590 247

44,6% 61,3%
Totalt

19 677 327

400 225 745

100,0% 100,0%

Varav aktieägare i Sverige

19 654 493

265 790 219

77,4% 68,0%

Varav utländska aktieägare

22 834

134 435 526

22,6% 32,0%

Antal aktieägare 
2021-06-30: 108 121

       

 Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen
* Skanska employer ownership program är ett aktiesparprogram i Skanska. Detta ska inte behandlas som en egen ägargrupp. Inkluderar matchnings- och prestationsaktier för framtida tilldelning.

Senast uppdaterad: 2020-11-05