Sök

Största aktieägarna

Nedan är Skanskas största aktieägare.

Innehav per den 31 oktober, 2023

Aktieägare A-aktier B-aktier Andel
röster, %
Andel
kapital, %
Industrivärden AB 12 667 500 19 629 000 24,5% 7,7%
Lundberggruppen 6 037 376 18 640 000 13,2% 5,9%
AMF Försäkringar & Fonder - 33 230 844 5,6% 7,9%
Skanska-anställda genom Seop* - 26  137 603

4,4%

6,2%
Vanguard - 13 452 126 2,3% 3,2%
SHB Fonder & Liv - 12 860 080 2,2% 3,1%
BlackRock - 11 601 552 1,9% 2,8%
Carnegie fonder -

10 312 300

1,7% 2,5%
Norges Bank - 8 542 832 1,4% 2,0%
Folksam - 6 946 405 1,2% 1,7%
10 största aktieägare i Skanska

18 704 876

161 352 742

58,4% 42,9%
Övriga aktieägare i Skanska

916 220

238 929 234

41,6% 57,1%
Totalt

19 621 096

400 281 976

100,0% 100,0%

Varav aktieägare i Sverige

19 598 262

282 758 930

80,3% 72,0%
Varav aktieägare i utlandet 22 834 117 523 046 19,8% 28,1%

Antal aktieägare 
2022-10-31: 117 426

       

 Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen
* Skanska employer ownership program är ett aktiesparprogram i Skanska. Detta ska inte behandlas som en egen ägargrupp. Inkluderar matchnings- och prestationsaktier för framtida tilldelning.

Senast uppdaterad: 2023-11-17