Sök

Största aktieägarna

Nedan är Skanskas största aktieägare.

Innehav per den 30 september, 2022

Aktieägare A-aktier B-aktier Andel
röster, %
Andel
kapital, %
Industrivärden AB 12 667 500

19 500 000

24,5% 7,7%
Lundberggruppen 6 037 376 18 600 000 13,2% 5,9%
AMF Försäkringar & Fonder -

29 835 978

5,0%

7,1%

Skanska-anställda genom Seop*

-

22 677 165

3,8% 5,4%

Vanguard

-

12 165 739

2,0% 2,9%
BlackRock -

11 769 080

2,0%

2,8%
SHB Fonder & Liv -

11 561 809

1,9%

2,8%

Swedbank Robur Fonder -

9 201 556

1,5% 2,2%
Carnegie fonder -

8 055 650

1,3% 1,9%
Alecta -

7 380 459

1,2% 1,8%
10 största aktieägare i Skanska

18 704 876

150 747 436

56,6% 40,4%
Övriga aktieägare i Skanska

955 771

249 501 320

43,4% 59,6%
Totalt

19 660 647

400 248 756

100,0% 100,0%

Varav aktieägare i Sverige

19 637 813

273 649 033

78,7% 69,8%

Varav utländska aktieägare

22 834

126 599 723

21,3% 30,2%

Antal aktieägare 
2022-09-30: 113 917

       

 Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen
* Skanska employer ownership program är ett aktiesparprogram i Skanska. Detta ska inte behandlas som en egen ägargrupp. Inkluderar matchnings- och prestationsaktier för framtida tilldelning.

Senast uppdaterad: 2022-11-07