Sök

Största aktieägarna

Nedan är Skanskas största aktieägare.

Innehav per den 30 september 2018

Aktieägare A-aktier B-aktier Andel
röster, %
Andel
kapital, %
Industrivärden AB 12 667 500

16 343 995

23,9% 6,9%
Lundberggruppen 6 037 376 16 150 000 12,8% 5,3%

Skanska-anställda genom Seop*

-

29 685 740

5,0% 7,1%
Alecta -

24 433 469

4,1% 5,8%
Swedbank Robur Fonder -

22 448 022

3,8%

5,3%

AMF Försäkringar & Fonder -

21 500 000

3,6%

5,1%
Vanguard -

9 409 402

1,6% 2,2%
BlackRock -

9 363 011

1,6%

2,2%

Carnegie Fonder -

7 500 000

1,3% 1,8%
SHB Fonder &  Liv -

6 657 966

1,1% 1,6%
10 största aktieägare i Skanska

18 704 876

163 671 605

58,7% 43,4%
Övriga aktieägare i Skanska

1 021 947

236 504 644

41,3% 56,6%
Totalt

19 726 823

400 176 249

100,0% 100,0%

Varav aktieägare i Sverige

19 703 989

302 998 222

83,7% 76,9%

Varav utländska aktieägare

22 834

97 178 027

16,3% 23,1%

Antal aktieägare 
2018-09-30:  109 864

       

 Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen
* Skanska employer ownership program är ett aktiesparprogram i Skanska. Detta ska inte behandlas som en egen ägargrupp och inkluderar moderbolagets innehav av egna B-aktier som säkerställer den framtida leveransen av aktier till deltagarna.

Senast uppdaterad: 2018-07-20