Sök

Största aktieägarna

Nedan är Skanskas största aktieägare.

Innehav per den 31 mars, 2022

Aktieägare A-aktier B-aktier Andel
röster, %
Andel
kapital, %
Industrivärden AB 12 667 500

18 500 000

24,3% 7,4%
Lundberggruppen 6 037 376 18 300 000 13,2% 5,8%
AMF Försäkringar & Fonder -

24 331 030

4,1%

5,8%

Skanska-anställda genom Seop*

-

19 403 739

3,3% 4,6%

BlackRock

-

11 936 967

2,0% 2,8%
SHB Fonder & Liv -

11 724 091

2,0%

2,8%
Vanguard -

11 042 697

1,9%

2,6%

Swedbank Robur Fonder -

9 276 017

1,6% 2,2%
Alecta -

7 380 469

1,2% 1,8%
Carnegie fonder -

6 991 692

1,2% 1,7%
10 största aktieägare i Skanska

18 704 876

138 886 702

54,6% 37,5%
Övriga aktieägare i Skanska

956 756

261 355 038

45,4% 62,5%
Totalt

19 661 632

400 241 740

100,0% 100,0%

Varav aktieägare i Sverige

19 638 498

253 734 449

75,4% 65,1%

Varav utländska aktieägare

22 834

146 507 291

24,6% 34,9%

Antal aktieägare 
2022-03-31: 109 262

       

 Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen
* Skanska employer ownership program är ett aktiesparprogram i Skanska. Detta ska inte behandlas som en egen ägargrupp. Inkluderar matchnings- och prestationsaktier för framtida tilldelning.

Senast uppdaterad: 2022-05-04