Sök

Största aktieägarna

Nedan är Skanskas största aktieägare.

Innehav per den 30 juni 2019

Aktieägare A-aktier B-aktier Andel
röster, %
Andel
kapital, %
Industrivärden AB 12 667 500

18 500 000

24,3% 7,4%
Lundberggruppen 6 037 376 16 150 000 12,8% 5,3%

AMF Försäkringar & Fonder

-

22 500 000

3,8% 5,4%

Skanska-anställda genom Seop*

-

22 320 229

3,7% 5,3%
Alecta -

21 083 469

3,5%

5,0%

Swedbank Robur Fonder -

18 626 660

3,1%

4,4%
Vanguard -

10 012 165

1,7% 2,4%
BlackRock -

9 525 600

1,6%

2,3%

SHB Fonder & Liv -

7 183 580

1,2% 1,7%
Carnegie Fonder -

6 900 000

1,2% 1,6%
10 största aktieägare i Skanska

18 704 876

152 801 703

56,9% 40,8%
Övriga aktieägare i Skanska

1 016 591

247 379 902

43,1% 59,2%
Totalt

19 721 467

400 181 605

100,0% 100,0%

Varav aktieägare i Sverige

19 698 633

304 722 436

84,0% 77,3%

Varav utländska aktieägare

22 834

95 459 169

16,0% 22,7%

Antal aktieägare 
2019-06-30:  105 112

       

 Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen
* Skanska employer ownership program är ett aktiesparprogram i Skanska. Detta ska inte behandlas som en egen ägargrupp. Inkluderar matchnings- och prestationsaktier för framtida tilldelning.

Senast uppdaterad: 2019-07-24