Sök

Största aktieägarna

Nedan är Skanskas största aktieägare.

Innehav per den 30 juni 2017

AktieägareA-aktierB-aktierAndel
röster, %
Andel
kapital, %
Industrivärden AB 12 667 500

16 348 346

23,9% 6,9%
Lundberggruppen 6 037 376 13 650 000 12,4% 4,7%
Skanska-anställda genom Seop* -

27 956 400

4,7% 6,7%

Alecta

-

27 433 469

4,6% 6,5%
AMF Försäkringar & Fonder -

13 064 460

2,2%

3,1%

Swedbank Robur Fonder -

11 879 175

2,0%

2,8%
BlackRock -

8 670 036

1,5% 2,1%
Vanguard -

8 670 036

1,4%

1,9%

Norges Bank Investment Management -

8 165 543

1,3% 1,9%
SEB Fonder & Trygg Liv Försäkring -

7 698 992

1,3% 1,8%
10 största aktieägare i Skanska

18 704 876

142 678 628

55,2% 38,4%
Övriga aktieägare i Skanska

1 059 046

257 460 522

44,8% 61,6%
Totalt

19 763 922

400 139 150 

100,0% 100,0%

Varav aktieägare i Sverige

19 741 088

267 073 956

77,7% 68,3%

Varav utländska aktieägare

22 834

133 065 194

22,3% 31,7%

Antal aktieägare 
2017-06-30:  100 550

       

 Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen
* Skanska employer ownership program är ett aktiesparprogram i Skanska. Detta ska inte behandlas som en egen ägargrupp. 

Senast uppdaterad: 2017-02-22