Sök

Största aktieägarna

Nedan är Skanskas största aktieägare.

Innehav per den 30 september 2017

AktieägareA-aktierB-aktierAndel
röster, %
Andel
kapital, %
Industrivärden AB 12 667 500

16 348 346

23,9% 6,9%
Lundberggruppen 6 037 376 13 650 000 12,4% 4,7%
Alecta -

29 733 469

5,0% 7,1%

Skanska-anställda genom Seop*

-

28 908 580

4,8% 6,9%
Swedbank Robur Funds -

15 479 737

2,6%

3,7%

AMF Försäkringar & Fonder -

14 789 452

2,5%

3,5%
BlackRock -

8 704 728

1,5% 2,1%
Vanguard -

8 487 991

1,4%

2,0%

Carneige -

6 900 000

1,2% 1,6%
Norges Bank Investment Management -

5 907 603

1,0% 1,4%
10 största aktieägare i Skanska

18 704 876

148 906 133

55,2% 38,4%
Övriga aktieägare i Skanska

1 053 478

251 238 585

43,8% 60,1%
Totalt

19 758 354

400 144 718 

100,0% 100,0%

Varav aktieägare i Sverige

19 735 520

283 810 885

80,5% 72,3%

Varav utländska aktieägare

22 834

116 333 833

19,5% 27,7%

Antal aktieägare 
2017-09-30:  100 ,680

       

 Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen
* Skanska employer ownership program är ett aktiesparprogram i Skanska. Detta ska inte behandlas som en egen ägargrupp. 

Senast uppdaterad: 2017-02-22