Sök

Största aktieägarna

Nedan är Skanskas största aktieägare.

Innehav per den 30 juni 2020

Aktieägare A-aktier B-aktier Andel
röster, %
Andel
kapital, %
Industrivärden AB 12 667 500

18 500 000

24,3% 7,4%
Lundberggruppen 6 037 376 16 800 000 12,9% 5,4%
Skanska-anställda genom Seop* -

20 122 322

3,4%

4,8%

AMF Försäkringar & Fonder

-

19 000 000

3,2% 4,5%
Swedbank Robur Fonder -

13 427 933

2,2%

3,2%

Alecta

-

12 914 469

2,2% 3,1%
BlackRock -

11 126 899

1,9%

2,6%

Vanguard -

10 969 701

1,8% 2,6%
Norges Bank -

8 559 419

1,4% 2,0%
Carnegie fonder -

6 518 824

1,1% 1,6%
10 största aktieägare i Skanska

18 704 876

137 939 567

54,4% 37,3%
Övriga aktieägare i Skanska

994 338

262 264 291

45,6% 62,7%
Totalt

19 699 214

400 203 858

100,0% 100,0%

Varav aktieägare i Sverige

19 676 380

258 627 953

76,3% 66,3%

Varav utländska aktieägare

22 834

141 575 905

23,7% 33,7%

Antal aktieägare 
2020-06-30: 102 174

       

 Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen
* Skanska employer ownership program är ett aktiesparprogram i Skanska. Detta ska inte behandlas som en egen ägargrupp. Inkluderar matchnings- och prestationsaktier för framtida tilldelning.

Senast uppdaterad: 2020-07-23