Sök

Största aktieägarna

Nedan är Skanskas största aktieägare.

Innehav per den 30 september 2020

Aktieägare A-aktier B-aktier Andel
röster, %
Andel
kapital, %
Industrivärden AB 12 667 500

18 500 000

24,3% 7,4%
Lundberggruppen 6 037 376 17 300 000 13,0% 5,6%
Skanska-anställda genom Seop* -

21 750 000

3,6%

5,2%

AMF Försäkringar & Fonder

-

20 166 343

3,4% 4,8%
Swedbank Robur Fonder -

14 270 195

2,4%

3,4%

Alecta

-

12 914 469

2,2% 3,1%
BlackRock -

11 416 962

1,9%

2,7%

Vanguard -

10 826 658

1,8% 2,6%
Norges Bank -

8 091 436

1,4% 1,9%
Carnegie fonder -

7 523 176

1,3% 1,8%
10 största aktieägare i Skanska

18 704 876

142 759 239

55,2% 38,5%
Övriga aktieägare i Skanska

979 688

257 459 269

44,8% 61,5%
Totalt

19 684 564

400 218 508

100,0% 100,0%

Varav aktieägare i Sverige

19 661 730

269 301 808

78,0% 68,8%

Varav utländska aktieägare

22 834

130 916 700

22,0% 31,2%

Antal aktieägare 
2020-09-30: 105 363

       

 Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen
* Skanska employer ownership program är ett aktiesparprogram i Skanska. Detta ska inte behandlas som en egen ägargrupp. Inkluderar matchnings- och prestationsaktier för framtida tilldelning.

Senast uppdaterad: 2020-11-05