Sök

Största aktieägarna

Nedan är Skanskas största aktieägare.

Innehav per den 31 mars 2019

Aktieägare A-aktier B-aktier Andel
röster, %
Andel
kapital, %
Industrivärden AB 12 667 500

17 900 000

24,2% 7,3%
Lundberggruppen 6 037 376 16 150 000 12,8% 5,3%

Skanska-anställda genom Seop*

-

21 543 255

3,6% 5,1%
AMF Försäkringar & Fonder -

21 250 000

3,6% 5,1%
Alecta -

21 083 469

3,5%

5,0%

Swedbank Robur Fonder -

20 489 347

3,4%

4,9%
Vanguard -

9 824 940

1,6% 2,3%
BlackRock -

9 621 238

1,6%

2,3%

Carnegie Fonder -

7 650 000

1,3% 1,8%
SHB Fonder &  Liv -

7 168 726

1,2% 1,7%
10 största aktieägare i Skanska

18 704 876

152 680 975

56,9% 40,8%
Övriga aktieägare i Skanska

1 016 883

247 500 338

43,1% 59,2%
Totalt

19 721 759

400 181 313

100,0% 100,0%

Varav aktieägare i Sverige

19 698 925

304 223 257

83,9% 77,1%

Varav utländska aktieägare

22 834

95 958 056

16,1% 22,9%

Antal aktieägare 
2019-03-31:  106 694

       

 Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen
* Skanska employer ownership program är ett aktiesparprogram i Skanska. Detta ska inte behandlas som en egen ägargrupp. Inkluderar matchnings- och prestationsaktier för framtida tilldelning.

Senast uppdaterad: 2019-02-14