Sök

Utdelning

Styrelsens bedömning är att Skanska AB har kapacitet att dela ut 40–70 procent av årets resultat till aktieägarna, förutsatt att bolagets finansiella situation i sin helhet är stabil och tillfredställande.

Överföring av kapital till aktieägarna

  Total 20191 2018 2017 2016 2015
Ordinarie utdeltning per aktie, kr   6,00 8,25 8,25 7,50 6,75
Extrautdelning per aktie, kr   - - - - -
Utdelning totalt, kr   6,00 8,25 8,25 7,50  6,75 
Totalt, Mdr kr 15,2 2,5 3,4 3,4 3,1 2,8

1) Baserat på styrelsens utdelningsförslag. 

Avstämningsdagen för utdelning 2019 föreslås till den 1 april.

Relaterad information