Sök

Utdelning

Styrelsens bedömning är att Skanska AB har kapacitet att dela ut 40–70 procent av årets resultat till aktieägarna, förutsatt att bolagets finansiella situation i sin helhet är stabil och tillfredställande.

Överföring av kapital till aktieägarna

  Total 20201 2019 2018 2017 2016
Ordinarie utdeltning per aktie, kr   6,25 6,00 8,25 8,25 7,50
Extrautdelning per aktie, kr   - - - - -
Utdelning totalt, kr   6,25
6,00 8,25 8,25 7,50 
Totalt, Mdr kr 15,0 2,6
2,5 3,4 3,4 3,1

1) Baserat på styrelsens utdelningsförslag. Med anledning av den rådande osäkerheten till följd av covid-19 har styrelsen beslutat att återkalla förslaget om utdelning till årsstämman. Styrelsen har ambitionen, om förutsättningarna medger, att under hösten kalla till en extra bolagsstämma för beslut om utdelning. 

Relaterad information