Sök

Utdelning

Styrelsens bedömning är att Skanska AB har kapacitet att dela ut 40–70 procent av årets resultat till aktieägarna, förutsatt att bolagets finansiella situation i sin helhet är stabil och tillfredställande.

Överföring av kapital till aktieägarna

  Total 20201 2019 2018 2017 2016
Ordinarie utdeltning per aktie, kr   3,25 6,00 8,25 8,25 7,50
Extrautdelning per aktie, kr   - - - - -
Utdelning totalt, kr   3,25
6,00 8,25 8,25 7,50 
Totalt, Mdr kr 13,7 1,3
2,5 3,4 3,4 3,1

1) En extra bolagsstämma 22 oktober, 2020, beslutade om en utdelning till aktieägarna om 3,25 kronor per aktie. Beslutet motsvarar en utdelning om totalt 1 340 Mkr och distribuerades 29 oktober, 2020.

Relaterad information