Sök

Finansiell information

I denna sektion hittar du finansiell information såsom nyckeltal, resultaträkningar och kassaflödesanalys samt information om finansiering och finansiell riskhantering för koncernen.

Nyckeltal i sammandrag sedan 2009.

Läs mer om

Resultaträkningar i sammandrag sedan 2009.

Resultaträkningar

Balansräkningar i sammandrag sedan 2009.

Rapporter över finansiell ställning

Kassaflödesanalys i sammandrag sedan 2009

Kassaflödesanalys

Med ett flertal program för upplåning säkerställs kort- och långsiktig finansiering.

Finansiering

Nya kontrakt med ordersumma över MSEK 300 offentliggörs genom pressmeddelanden.

Orderingång