Sök

Finansiering

Skanska har ett flertal program för upplåning, såväl bekräftade bankkreditfaciliteter som marknadsfinansieringsprogram, vilket ger en god beredskap för tillfälliga svängningar i koncernens likviditetsbehov på kort sikt samt säkerställer finansieringen på lång sikt. Skanska har inget kreditbetyg. 

2017-12-31

 FörfallerValutaRamNominellt
SEK M
Utnyttjat
SEK M
Marknadsfinansieringsprogram          
Commercial paper (CP) program, löptider 0-1 år   SEK/EUR  SEK 6 000 M   6 000 0
Medium Term Note (MTN) program, löptider 1-10 år   SEK/EUR  SEK 8 000 M  8 000  1 500
Green Bonds program, löptider 1-10 år   SEK/EUR   SEK 2 000* 2 000*  850
Totalt        14 000  2 350
Bekräftade kreditfaciliter          
Syndikerat banklån 2022  SEK/
EUR/
USD 
EUR 600 M  5 901
Syndikerat banklån, Grönt 2019 SEK/EUR/USD EUR 200 M 1 967 0
Bilaterala låneavtal 2020  EUR  EUR 60 M  590 590
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 100 M 819 819
Bilaterala låneavtal 2023 USD USD 50 M 410 410
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 50 M 410 410
Övriga kreditlöften       413 0
Totalt       10 510 2 229
Total central finansiering         4,579

*Inom ramen för MTN program
Koncernens outnyttjade kreditlöften uppgick 2017-12-31 till 8 281 Mkr.

Förfallostruktur

  • Volym: 4,6 Mdr kr
  • Genomsnittlig löptid 2,9 år (3,4 år ink. RCF)

 

Senast uppdaterad: 2018-02-28