Sök

Finansiering

Skanska har ett flertal program för upplåning, såväl bekräftade bankkreditfaciliteter som marknadsfinansieringsprogram, vilket ger en god beredskap för tillfälliga svängningar i koncernens likviditetsbehov på kort sikt samt säkerställer finansieringen på lång sikt. Skanska har inget kreditbetyg. 

2018-12-31

  Förfaller Valuta Ram Nominellt
SEK M
Utnyttjat
SEK M
Marknadsfinansieringsprogram          
Commercial paper (CP) program, löptider 0-1 år   SEK/EUR  SEK 6 000 M  6 000 0
Medium Term Note (MTN) program, löptider 1-10 år, Grön obligation   SEK/EUR  SEK 8 000 M  8 000  1 852
Totalt        14 000  1 852
Bekräftade kreditfaciliter          
Syndikerat banklån 2023 EUR/USD/SEK/GB EUR 600 M  6152
Syndikerat banklån, Grönt 2020 EUR/USD/SEK/GB EUR 200 M 2051 0
Bilaterala låneavtal, Grönt 2023  EUR  EUR 50 M  447 447
Bilaterala låneavtal, Grönt 2024 USD USD 50 M 447 447
Bilaterala låneavtal 2020 USD USD 60 M 615 615
Bilaterala låneavtal, Grönt 2024 USD USD 100 M 893 893
Övriga kreditlöften       428 17
Totalt       11 208 2 418
Total central finansiering         4 270

Koncernens outnyttjade kreditlöften uppgick 2018-12-31 till 8 614 Mkr.

Förfallostruktur

  • Volym: 4,3 Mdr kr
  • Genomsnittlig löptid 3,6 år inkl. RCF.
    central-funding-maturity-structure-190225-sve.png
Senast uppdaterad: 2019-07-17