Sök

Finansiering

Skanska har ett flertal program för upplåning, såväl bekräftade bankkreditfaciliteter som marknadsfinansieringsprogram, vilket ger en god beredskap för tillfälliga svängningar i koncernens likviditetsbehov på kort sikt samt säkerställer finansieringen på lång sikt. Skanska har inget kreditbetyg. 

2018-06-30

 FörfallerValutaRamNominellt
SEK M
Utnyttjat
SEK M
Marknadsfinansieringsprogram          
Commercial paper (CP) program, löptider 0-1 år   SEK/EUR  SEK 6 000 M  6 000 0
Medium Term Note (MTN) program, löptider 1-10 år   SEK/EUR  SEK 8 000 M  8 000  500
- varav Green Bonds, löptider 1-10 år   SEK/EUR      1 853
Totalt        14 000  2 353
Bekräftade kreditfaciliter          
Syndikerat banklån 2023 EUR/USD/SEK/GB EUR 600 M  6265
Syndikerat banklån, Grönt 2019 EUR/USD/SEK/GB EUR 200 M 2088 0
Bilaterala låneavtal 2023  EUR  EUR 50 M  448 448
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 50 M 488 448
Bilaterala låneavtal 2020 USD USD 60 M 626 626
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 100 M 896 896
Övriga kreditlöften       437 25
Totalt       11 208 2 443
Total central finansiering         4 796

Koncernens outnyttjade kreditlöften uppgick 2018-06-30 till 8 765 Mkr.

Förfallostruktur

  • Volym: 4,8 Mdr kr
  • Genomsnittlig löptid 3,8 år (3,3 år inkl. RCF)

 

Senast uppdaterad: 2019-01-11