Sök

Finansiering

Skanska har ett flertal program för upplåning, såväl bekräftade bankkreditfaciliteter som marknadsfinansieringsprogram, vilket ger en god beredskap för tillfälliga svängningar i koncernens likviditetsbehov på kort sikt samt säkerställer finansieringen på lång sikt. Skanska har inget kreditbetyg. 

 FörfallerValutaRamNominellt
SEK M
Utnyttjat
SEK M
Marknadsfinansieringsprogram          
Commercial paper (CP) program, löptider 0-1 år   SEK/EUR  SEK 6 000 M   6 000 850
Medium Term Note (MTN) program, löptider 1-10 år   SEK/EUR  SEK 8 000 M  8 000  1 500
Green Bonds program, löptider 1-10 år   SEK/EUR   SEK 2 000* 2 000*  850
Totalt        14 000  3 200
Bekräftade kreditfaciliter          
Syndikerat banklån 202  SEK/
EUR/
USD 
EUR 600 M  5 785
Bilaterala låneavtal 2020  EUR  EUR 60 M  578 578
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 100 M 844 844
Övriga kreditlöften       404 0
Totalt       7 611 1422

*Inom ramen för MTN program
Koncernens outnyttjade kreditlöften uppgick 2017-06-30 till 6 189 Mkr.

Förfallostruktur

  • Volym: 4,6 Mdr kr
  • Genomsnittlig löptid 2,3 år (3,7 år ink. RCF)

 

Senast uppdaterad: 2017-09-11