Sök

Finansiering

Skanska har ett flertal program för upplåning, såväl bekräftade bankkreditfaciliteter som marknadsfinansieringsprogram, vilket ger en god beredskap för tillfälliga svängningar i koncernens likviditetsbehov på kort sikt samt säkerställer finansieringen på lång sikt. Skanska har inget kreditbetyg. 

2019-06-30

  Förfaller Valuta Ram Nominellt
SEK M
Utnyttjat
SEK M
Marknadsfinansieringsprogram          
Commercial paper (CP) program, löptider 0-1 år   SEK/EUR  SEK 6 000 M  6 000 0
Medium Term Note (MTN) program, löptider 1-10 år   SEK/EUR  SEK 8 000 M  8 000  1 002
Totalt        14 000  1 002
Bekräftade kreditfaciliter          
Syndikerat banklån 2024 EUR/USD/SEK/GBP EUR 600 M  6331
Syndikerat banklån, Grönt 2020 EUR/USD/SEK/GBP EUR 200 M 2110 528
Bilaterala låneavtal 2023  EUR  EUR 50 M  463 463
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 50 M 463 463
Bilaterala låneavtal 2020 USD USD 60 M 633 633
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 100 M 926 926
Övriga kreditlöften       778 31
Totalt       11 704 3 044
Total central finansiering         4 046

*Inom ramen för MTN program
Koncernens outnyttjade kreditlöften uppgick 2019-06-30 till 8 660 Mkr.

Förfallostruktur

  • Volym: 4 Mdr kr
  • Genomsnittlig löptid 3,0 år (3,8 år inkl. RCF)

    central-funding-maturity-structure-190718-sv.png
Senast uppdaterad: 2019-08-30