Sök

Kassaflödesanalys

Nedan hittar du Skanskakoncernens kassaflödesanalys enligt IFRS i sammandrag sedan 2009, per år och kvartal, delår och rullande 12 månader. Klicka på Framåt och Bakåt för att bläddra. 

Helår
Mkr 2020 2019 2018 2017 2 016 2 015 2 014 2 013 2 012 2011 2010 2009
Kassaflöde från löpande verksamhet 11 284 6 038 9 454 2 846 -883 8 584 4 756 6 252 -91 245 6 238 7 585
Kassaflöde från investeringsverksamhet 1 571 -1 214 -2 367 1 590 -1 593 -1 385 232 -1 447 -1 193 918 -3 850 -3 131
Kassaflöde från finansieringsverksamhet -1 184 -6 898 -3 509 -2 817 -4 090 -4 544 -3 609 -3 238 1 872 -2 438 -4 889 -2 756
Periodens kassaflöde 11 671 -2 074 3 578 1 619 -6 566 2 655 1 379 1 567 588 -1 275 -2 501 1 698
Kvartal 2019 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Mkr Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1
Kassaflöde från löpande verksamhet 4 786 2 038 2 231 2 229 8 729 -1 603 -768 -320 7 911 748 1 044 -249 4 059 -568 -1 233 588 -457 376 2 102 -2 904 8 676 752 1 025 -1 869 4 888 2 079 702 -2 913 5 934 804 -868 382 3 471 103 -1 686 -1 979 3 319 -346 -214 -2 514 4 848 461 526 403 2 743 3 869 2 561 -1 588
Kassaflöde från investeringsverksamhet 1 796 832 -820 -237 -1 102 156 323 -591 -568 -363 -1 031 -405 -809 726 -387 2 060 1 583 -1 617 -1 340 -219 986 -974 -531 -866 1 149 -444 -572 99 -75 -593 -233 -546 50 164 -418 -989 -1 686 -603 4 099 -892 -486 -1 806 -371 -1 187 -1 434 -659 221 -1 259
Kassaflöde från finansieringsverksamhet -1 195 -1 186 -87 1 284 -2 019 288 -3 553 -1 614 -879 385 -2 158 -857 -560 -107 -1 046 -1 104 -261 -237 -2 442 -1 150 -546 -487 -2 386 -1 125 -1 720 -228 -1 812 151 -2 079 -15 -1 958 814 -1 182 1 457 1 457 140 421 -487 -3 698 1 326 -1 988 697 -2 694 -904 849 -1 788 -2 376 559
Periodens kassaflöde 5 387 1 684 1 324 3 276 5 608 -1 159 -3 998 -2 525 6 464 770 -2 145 -1 511 2 690 51 -2 666 1 544 865 -1 478 -1 680 -4 273 9 116 -709 -1 892 -3 860 4 317 1 407 -1 682 -2 663 3 780 196 -3 059 650 2 339 1 724 -647 -2 828 2 054 -1 436 187 -2 080 2 374 -648 -2 539 -1 688 2 158 1 422 406 -2 288
Delår 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Mkr Jan-Dec Jan-Sep Jan-Jun Jan-Mar Jan-Dec Jan-Sep Jan-Jun Jan-Mar Jan-Dec Jan-Sep Jan-Jun Jan-Mar Jan-Dec Jan-Sep Jan-Jun Jan-Mar Jan-Dec Jan-Sep Jan-Jun Jan-Mar Jan-Dec Jan-Sep Jan-Jun Jan-Mar Jan-Dec Jan-Sep Jan-Jun Jan-Mar Jan-Dec Jan-Sep Jan-Jun Jan-Mar Jan-Dec Jan-Sep Jan-Jun Jan-Mar Jan-Dec Jan-Sep Jan-Jun Jan-Mar Jan-Dec Jan-Sep Jan-Jun Jan-Mar Jan-Dec Jan-Sep Jan-Jun Jan-Mar
Kassaflöde från löpande verksamhet 11 284 6 498 4 460 2 229 6 038 -2 691 -1 088 -320 9 454 1 543 795 -249 2 846 -1 213 -645 588 -883 -426 -802 -2 904 8 584 -92 -844 -1 869 4 756 -132 -2 211 -2 913 6 252 318 -486 382 -91 -3 562 -3 665 -1 979 245 -3 074 -2 728 -2 514 6 238 1 390 929 403 7 585 4 842 973 -1 588
Kassaflöde från investeringsverksamhet 1 571 -225 -1 057 -237 -1 214 -112 -268 -591 -2 367 -1 799 -1 436 -405 1 590 2 399 1 673 2 060 -1 593 -3 176 -1 559 -219 -1 385 -2 371 -1 397 -866 232 -917 -473 99 -1 447 -1 372 -779 -546 -1 193 -1 243 -1 407 -989 918 2 604 3 207 -892 -3 850 -3 364 -1 558 -1 187 -3 131 -1 697 -1 038 -1 259
Kassaflöde från finansieringsverksamhet -1 184 11 1 197 1 284 -6 898 -4 879 -5 167 -1 614 -3 509 -2 630 -3 015 -857 -2 817 -2 257 -2 150 -1 104 -4 090 -3 829 -3 592 -1 150 -4 544 -3 998 -3 511 -1 125 -3 609 -1 889 -1 661 151 -3 238 -1 159 -1 144 814 1 872 3 054 1 597 140 -2 438 -2 859 -2 372 1 326 -4 889 -2 901 -3 598 -904 -2 756 -3 605 -1 817 559
Periodens kassaflöde 11 671 6 284 4 600 3 276 -2 074 -7 682 -6 523 -2 525 3 578 -2 886 -3 656 -1 511 1 619 -1 071 -1 122 1 544 -6 566 -7 431 -5 953 -4 273 2 655 -6 461 -5 752 -3 860 1 379 -2 938 -4 345 -2 663 1 567 -2 213 -2 409 650 588 -1 751 -3 475 -2 828 -1 275 -3 329 -1 893 -2 080 -2 501 -4 875 -4 227 -1 688 1 698 -460 -1 882 -2 288
Rullande 12 månader 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Mkr Until
Dec 20
Until
Sep 20
Until
Jun 20
Until
Mar 20
Until
Dec 19
Until
Sep 19
Until
Jun 19
Until
Mar 19
Until
Dec 18
Until
Sep 18
Until
Jun 18
Until
Mar 18
Until
Dec 17
Until
Sep 17
Until
Jun 17
Until
Mar 17
Until
Dec 16
Until
Sep 16
Until
Jun 16
Until
Mar 16
Until
Dec 15
Until
Sep 15
Until
Jun 15
Until
Mar 15
Until
Dec 14
Until
Sep 14
Until
Jun 14
Until
Mar 14
Until
Dec 13
Until
Sep 13
Until
Jun 13
Until
Mar 13
Until
Dec 12
Until
Sep 12
Until
Jun 12
Until
Mar 12
Until
Dec 11
Until
Sep 11
Until
Jun 11
Until
Mar 11
Until
Dec 10
Until
Sep 10
Until
Jun 10
Until
Mar 10
Until
Dec 09
Until
Sep 09
Until
Jun 09
Until
Mar 09
Kassaflöde från löpande verksamhet 11 284 15 227 11 586 8 587 6 038 5 220 7 571 9 383 9 454 5 602 4 286 2 009 2 846 -1 670 -726 2 609 -883 8 250 8 626 7 549 8 584 4 796 6 123 5 800 4 756 5 802 4 527 2 957 6 252 3 789 3 088 2 270 -91 -243 -692 780 245 1 774 2 581 3 321 6 238 4 133 7 541 9 576 7 585 8 020 4 590 1 507
Kassaflöde från investeringsverksamhet 1 571 -1 327 -2 003 -860 -1 214 -680 -1 199 -2 553 -2 367 -2 608 -1 519 -875 1 590 3 982 1 639 686 -1 593 -2 190 -1 547 -738 -1 385 -1 222 -692 -733 232 -992 -1 141 -802 -1 447 -1 322 -565 -750 -1 193 -2 929 -3 696 821 918 2 118 915 -3 555 -3 850 -4 798 -3 651 -3 059 -3 131 -1 967 -1 870 -2 604
Kassaflöde från finansieringsverksamhet -1 184 -2 008 -534 -4 000 -6 898 -5 758 -5 661 -4 266 -3 509 -3 190 -3 682 -2 570 -2 817 -2 518 -2 648 -4 044 -4 090 -4 375 -4 625 -4 569 -4 544 -5 718 -5 459 -4 885 -3 609 -3 968 -3 755 -3 901 -3 238 -2 341 -869 2 546 1 872 3 475 1 531 -3 624 -2 438 -4 847 -3 663 -2 659 -4 889 -2 052 -4 537 -4 219 -2 756 -4 684 -4 133 -4 936
Periodens kassaflöde 11 671 11 892 9 049 3 727 -2 074 -1 218 711 2 564 3 578 -196 -915 -1 436 1 619 -206 -1 735 -749 -6 566 1 685 2 454 2 242 2 655 -2 144 -28 182 1 379 842 -369 -1 746 1 567 126 1 654 4 066 588 303 -2 857 -2 023 -1 275 -955 -167 -2 893 -2 501 -2 717 -647 2 298 1 698 1 369 -1 413 -6 033
Senast uppdaterad: 2021-03-25