Sök

Interaktiva omsättningsdiagram

Nedan är ett interaktivt diagram för omsättningsmåtten intäkt, orderingång och
orderstock.

Du kan välja att visa siffrorna som staplar, linjer eller kombinerat genom att klicka antingen på flikarna eller knapparna. Avmarkera dataserier genom att klicka på Select data series-menyn.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Intäkter (Mdr kr) 139.124 122.224 118.734 129.35 136.589 143.325 153.049 145.365 157.877 171.73 172.846 160.3439
Orderingång (Mdr kr) 128.8 130.3 123.6 120.1 114.2 146.939 122.104 170.2 151.811 151.7 145.8 149.802
Orderstock (Mdr kr) 136.5 147.1 155.7 146.7 134.7 170.498 158.248 196.3 188.411 192 185.4 178.9236
Senast uppdaterad: 2018-03-28