Sök

Interaktiva vinstdiagram

Nedan är ett interaktivt diagram för vinstmåtten rörelseresultat, periodens
resultat per aktie samt avkastning på eget kapital.

Du kan välja att visa siffrorna som staplar, linjer eller kombinerat genom att klicka antingen på flikarna eller knapparna. Avmarkera dataserier genom att klicka på Select data series-menyn.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rörelseresultat (Mdr kr) 6.034 5.458 8.413 4.018 5.56 5.409 6.29 7.22 4.578 5.647 7.428 12.63299
Periodens resultat per aktie, kr 8.65 9.54 19.72 8 8.428021 9.975952 11.96 15.89 12.01131 9.55 15.46 22.46
Avkastning på eget kapital, % 19.7 21.1 41.5 17.5 17.4 20.06 22.5 28.3 18.6 14.1 21.4 26.04771
Senast uppdaterad: 2018-03-28