Sök

Finansiering

Skanska har ett flertal program för upplåning, såväl bekräftade bankkreditfaciliteter som marknadsfinansieringsprogram, vilket ger en god beredskap för tillfälliga svängningar i koncernens likviditetsbehov på kort sikt samt säkerställer finansieringen på lång sikt. Skanska har inget kreditbetyg. 

2022-09-30

Marknadsfinansieringsprogram Förfaller Valuta Ram Nominellt
SEK M
Utnyttjat
SEK M
Commercial paper (CP) program, löptider 0-1 år   SEK/EUR SEK 6 000 M  6 000 0
Medium Term Note (MTN) program, löptider 1-10 år   SEK/EUR  SEK 8 000 M  8 000  500
Totalt        14 000  500
Bekräftade kreditfaciliter          
Syndikerat banklån 2024 EUR/USD/SEK/GBP EUR 600 M  6 549
Bilaterala låneavtal 2023 USD USD 50 M 559 559
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 50 M 559 559
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 100 M 1118 1118
Bilateralt låneavtal 2025 EUR EUR 50 M 545 545
Bilateralt låneavtal 2027 EUR EUR 50 M 545 545
Övriga kreditlöften       506 0
Totalt       10 380 3 326
Total central finansiering         3 826

*Inom ramen för MTN program
Koncernens outnyttjade kreditlöften uppgick 2022-09-30 till 7 054 Mkr.

Förfallostruktur

  • Volym: 3,8 Mdr kr
  • Genomsnittlig löptid 1,9 år (1,8 år inkl. RCF)

Central funding maturity structure

Senast uppdaterad: 2022-10-31