Sök

Finansiering

Skanska har ett flertal program för upplåning, såväl bekräftade bankkreditfaciliteter som marknadsfinansieringsprogram, vilket ger en god beredskap för tillfälliga svängningar i koncernens likviditetsbehov på kort sikt samt säkerställer finansieringen på lång sikt. Skanska har inget kreditbetyg. 

2020-06-30

Marknadsfinansieringsprogram Förfaller Valuta Ram Nominellt
SEK M
Utnyttjat
SEK M
Commercial paper (CP) program, löptider 0-1 år   SEK/EUR SEK 6 000 M  6 000 0
Medium Term Note (MTN) program, löptider 1-10 år   SEK/EUR  SEK 8 000 M  8 000  500
Totalt        14 000  500
Bekräftade kreditfaciliter          
Syndikerat banklån 2024 EUR/USD/SEK/GBP EUR 600 M  6 071
Bilaterala låneavtal 2023 USD USD 50 M 425 425
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 50 M 425 425
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 100 M 851 851
Bilateralt låneavtal 2025 EUR EUR 50 M 505 505
Bilateralt låneavtal 2027 EUR EUR 50 M 505 505
Övriga kreditlöften       440 1
Totalt       9 222 2 712
Total central finansiering         3 212

*Inom ramen för MTN program
Koncernens outnyttjade kreditlöften uppgick 2021-06-30 till 6 511 Mkr.

Förfallostruktur

  • Volym: 3,2 Mdr kr
  • Genomsnittlig löptid 3,3 år (3,0 år inkl. RCF)

central-funding-maturity-structure-2021-march-sv.png

Senast uppdaterad: 2021-04-29