Sök

Finansiering

Skanska har ett flertal program för upplåning, såväl bekräftade bankkreditfaciliteter som marknadsfinansieringsprogram, vilket ger en god beredskap för tillfälliga svängningar i koncernens likviditetsbehov på kort sikt samt säkerställer finansieringen på lång sikt. Skanska har inget kreditbetyg. 

2020-09-30

Marknadsfinansieringsprogram Förfaller Valuta Ram Nominellt
SEK M
Utnyttjat
SEK M
Commercial paper (CP) program, löptider 0-1 år   SEK/EUR SEK 6 000 M  6 000 0
Medium Term Note (MTN) program, löptider 1-10 år   SEK/EUR  SEK 8 000 M  8 000  1 000
Totalt        14 000  1 000
Bekräftade kreditfaciliter          
Syndikerat banklån 2024 EUR/USD/SEK/GBP EUR 600 M  6 325
Bilateralt banklån
2021 SEK SEK 500 M 500 0
Bilateralt banklån 2021 EUR EUR 50 M 527 0
Bilaterala låneavtal 2021 USD  USD 65 M  585 585
Bilaterala låneavtal 2023 USD USD 50 M 450 450
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 50 M 450 450
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 100 M 899 899
Bilateralt låneavtal 2025 EUR EUR 50 M 526 526
Bilateralt låneavtal 2027 EUR EUR 50 M 526 526
Övriga kreditlöften       445 0
Totalt       11 234 3 436
Total central finansiering         4 436

*Inom ramen för MTN program
Koncernens outnyttjade kreditlöften uppgick 2020-09-30 till 7 797 Mkr.

Förfallostruktur

  • Volym: 4,4 Mdr kr
  • Genomsnittlig löptid 3,1 år (3,2 år inkl. RCF)

Central funding maturity structure 30 september 2020

Senast uppdaterad: 2020-11-06