Sök

Finansiering

Skanska har ett flertal program för upplåning, såväl bekräftade bankkreditfaciliteter som marknadsfinansieringsprogram, vilket ger en god beredskap för tillfälliga svängningar i koncernens likviditetsbehov på kort sikt samt säkerställer finansieringen på lång sikt. Skanska har inget kreditbetyg. 

2022-06-30

Marknadsfinansieringsprogram Förfaller Valuta Ram Nominellt
SEK M
Utnyttjat
SEK M
Commercial paper (CP) program, löptider 0-1 år   SEK/EUR SEK 6 000 M  6 000 0
Medium Term Note (MTN) program, löptider 1-10 år   SEK/EUR  SEK 8 000 M  8 000  500
Totalt        14 000  500
Bekräftade kreditfaciliter          
Syndikerat banklån 2024 EUR/USD/SEK/GBP EUR 600 M  6 425
Bilaterala låneavtal 2023 USD USD 50 M 513 513
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 50 M 513 513
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 100 M 1025 1025
Bilateralt låneavtal 2025 EUR EUR 50 M 535 535
Bilateralt låneavtal 2027 EUR EUR 50 M 535 535
Övriga kreditlöften       497 3
Totalt       10 042 3 123
Total central finansiering         3 623

*Inom ramen för MTN program
Koncernens outnyttjade kreditlöften uppgick 2022-06-30 till 6 919 Mkr.

Förfallostruktur

  • Volym: 3,6 Mdr kr
  • Genomsnittlig löptid 2,2 år (2,0 år inkl. RCF)

Central funding maturity structure

Senast uppdaterad: 2022-07-21