Sök

Finansiering

Skanska har ett flertal program för upplåning, såväl bekräftade bankkreditfaciliteter som marknadsfinansieringsprogram, vilket ger en god beredskap för tillfälliga svängningar i koncernens likviditetsbehov på kort sikt samt säkerställer finansieringen på lång sikt. Skanska har inget kreditbetyg. 

2019-12-31

  Förfaller Valuta Ram Nominellt
SEK M
Utnyttjat
SEK M
Marknadsfinansieringsprogram          
Commercial paper (CP) program, löptider 0-1 år   SEK/EUR  SEK 6 000 M  6 000 0
Medium Term Note (MTN) program, löptider 1-10 år   SEK/EUR  SEK 8 000 M  8 000  1 000
Totalt        14 000  1 000
Bekräftade kreditfaciliter          
Syndikerat banklån 2024 EUR/USD/SEK/GBP EUR 600 M  6268
Syndikerat banklån, Grönt 2020 EUR/USD/SEK/GBP EUR 200 M 2089 0
Bilaterala låneavtal 2023  EUR  EUR 50 M  466 466
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 50 M 466 466
Bilaterala låneavtal 2020 USD USD 60 M 627 627
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 100 M 932 932
Övriga kreditlöften       455 5
Totalt       11 303 2 496
Total central finansiering         3 496

*Inom ramen för MTN program
Koncernens outnyttjade kreditlöften uppgick 2019-12-31 till 8 807 Mkr.

Förfallostruktur

  • Volym: 4 Mdr kr
  • Genomsnittlig löptid 3,0 år (3,4 år inkl. RCF)

central-funding-maturity-structure-200211-swe.png

Senast uppdaterad: 2020-03-19