Sök

Finansiering

Skanska har ett flertal program för upplåning, såväl bekräftade bankkreditfaciliteter som marknadsfinansieringsprogram, vilket ger en god beredskap för tillfälliga svängningar i koncernens likviditetsbehov på kort sikt samt säkerställer finansieringen på lång sikt. Skanska har inget kreditbetyg. 

2023-03-31

Marknadsfinansieringsprogram Förfaller Valuta Ram Nominellt
SEK M
Utnyttjat
SEK M
Commercial paper (CP) program, löptider 0-1 år   SEK/EUR   6 000 0
Medium Term Note (MTN) program, löptider 1-10 år   SEK/EUR    8 000  480
Totalt       14 000  480
Bekräftade kreditfaciliter          
Syndikerat banklån 2027 EUR/USD/SEK/GBP EUR 500 M  5 633
Bilaterala låneavtal 2023 USD USD 50 M 518 518
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 50 M 518 518
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 100 M 1 036 1 036
Bilateralt låneavtal 2025 EUR EUR 50 M 563 563
Bilateralt låneavtal 2027 EUR EUR 50 M 563 563
Övriga kreditlöften       522 0
Totalt       9 353 3 198
Total central finansiering         3 678

*Inom ramen för MTN program
Koncernens outnyttjade kreditlöften uppgick 2023-03-31 till 6 155 Mkr.

Förfallostruktur

  • Volym: 3,7 Mdr kr
  • Genomsnittlig löptid 1,5 år (3,4 år inkl. RCF)

Central funding maturity structure

Senast uppdaterad: 2023-02-07