Sök

Finansiering

Skanska har ett flertal program för upplåning, såväl bekräftade bankkreditfaciliteter som marknadsfinansieringsprogram, vilket ger en god beredskap för tillfälliga svängningar i koncernens likviditetsbehov på kort sikt samt säkerställer finansieringen på lång sikt. Skanska har inget kreditbetyg. 

2023-09-30

Marknadsfinansieringsprogram Förfaller Valuta Ram Nominellt
SEK M
Utnyttjat
SEK M
Commercial paper (CP) program, löptider 0-1 år   SEK/EUR   6 000 0
Medium Term Note (MTN) program, löptider 1-10 år   SEK/EUR    8 000  -
Totalt       14 000  -
Bekräftade kreditfaciliter          
Syndikerad kreditfacilitet 2027 EUR/USD/SEK/GBP EUR 500 M  5 741
Syndikerad kreditfacilitet 2025 EUR/USD/SEK EUR 200 M 2 296 0
Bilateral kreditfacilitet 2025 EUR/USD/SEK EUR 50 M 574 0
Bilateral kreditfacilitet 2024 USD USD 25 M 271 0
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 50 M 540 540
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 100 M 1 082 1 082
Bilateralt låneavtal 2025 EUR EUR 50 M 573 573
Bilateralt låneavtal 2027 EUR EUR 50 M 573 573
Bilateralt låneavtal 2028 USD USD 35 M 379 379
Bilateralt låneavtal 2030 USD USD 40 M 433 433
Övriga kreditlöften       526 0
Totalt       12 988 4 153
Total central finansiering         4 153

*Inom ramen för MTN program
Koncernens outnyttjade kreditlöften uppgick 2023-09-30 till 8 835 Mkr.

Förfallostruktur

  • Volym: 4,2 Mdr kr
  • Genomsnittlig löptid 2,4 år (3 år inkl. RCF)

central funding graf sv.png

Senast uppdaterad: 2023-11-06