Sök

Finansiering

Skanska har ett flertal program för upplåning, såväl bekräftade bankkreditfaciliteter som marknadsfinansieringsprogram, vilket ger en god beredskap för tillfälliga svängningar i koncernens likviditetsbehov på kort sikt samt säkerställer finansieringen på lång sikt. Skanska har inget kreditbetyg. 

2020-06-30

Marknadsfinansieringsprogram Förfaller Valuta Ram Nominellt
SEK M
Utnyttjat
SEK M
Commercial paper (CP) program, löptider 0-1 år   SEK/EUR SEK 6 000 M  6 000 0
Medium Term Note (MTN) program, löptider 1-10 år   SEK/EUR  SEK 8 000 M  8 000  1 000
Totalt        14 000  1 000
Bekräftade kreditfaciliter          
Syndikerat banklån 2024 EUR/USD/SEK/GBP EUR 600 M  6 300
Bilateralt banklån
2021 SEK SEK 500 M 500 0
Bilateralt banklån 2021 EUR EUR 50 M 525 0
Bilaterala låneavtal 2023  USD  USD 50 M  468 468
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 50 M 468 468
Bilaterala låneavtal 2020 EUR EUR 60 M 609 609
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 100 M 936 936
Bilateralt låneavtal 2025 EUR EUR 50 M 524 524
Bilateralt låneavtal 2027 EUR EUR 50 M 524 524
Övriga kreditlöften       446 24
Totalt       11 301 3 553
Total central finansiering         4 553

*Inom ramen för MTN program
Koncernens outnyttjade kreditlöften uppgick 2020-06-30 till 7 748 Mkr.

Förfallostruktur

  • Volym: 4,5 Mdr kr
  • Genomsnittlig löptid 3,4 år (3,4 år inkl. RCF)

central-funding-maturity-structure-june-30-2020-sv.png

Senast uppdaterad: 2020-07-23