Sök

Finansiering

Skanska har ett flertal program för upplåning, såväl bekräftade bankkreditfaciliteter som marknadsfinansieringsprogram, vilket ger en god beredskap för tillfälliga svängningar i koncernens likviditetsbehov på kort sikt samt säkerställer finansieringen på lång sikt. Skanska har inget kreditbetyg. 

2020-12-31

Marknadsfinansieringsprogram Förfaller Valuta Ram Nominellt
SEK M
Utnyttjat
SEK M
Commercial paper (CP) program, löptider 0-1 år   SEK/EUR SEK 6 000 M  6 000 0
Medium Term Note (MTN) program, löptider 1-10 år   SEK/EUR  SEK 8 000 M  8 000  500
Totalt        14 000  500
Bekräftade kreditfaciliter          
Syndikerat banklån 2024 EUR/USD/SEK/GBP EUR 600 M  6 033
Bilateralt banklån
2021 SEK SEK 500 M 500 0
Bilateralt banklån 2021 EUR EUR 50 M 503 0
Bilaterala låneavtal 2021 USD  USD 65 M  533 533
Bilaterala låneavtal 2023 USD USD 50 M 409 409
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 50 M 409 409
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 100 M 818 818
Bilateralt låneavtal 2025 EUR EUR 50 M 502 526
Bilateralt låneavtal 2027 EUR EUR 50 M 502 526
Övriga kreditlöften       433 0
Totalt       10 643 3 173
Total central finansiering         3 673

*Inom ramen för MTN program
Koncernens outnyttjade kreditlöften uppgick 2020-12-31 till 7 468 Mkr.

Förfallostruktur

  • Volym: 3,7 Mdr kr
  • Genomsnittlig löptid 3,3 år (3,1 år inkl. RCF)

central-funding-maturity-structure-2021-sv.jpg

Senast uppdaterad: 2021-02-10