Sök

Finansiering

Skanska har ett flertal program för upplåning, såväl bekräftade bankkreditfaciliteter som marknadsfinansieringsprogram, vilket ger en god beredskap för tillfälliga svängningar i koncernens likviditetsbehov på kort sikt samt säkerställer finansieringen på lång sikt. Skanska har inget kreditbetyg. 

2022-03-31

Marknadsfinansieringsprogram Förfaller Valuta Ram Nominellt
SEK M
Utnyttjat
SEK M
Commercial paper (CP) program, löptider 0-1 år   SEK/EUR SEK 6 000 M  6 000 0
Medium Term Note (MTN) program, löptider 1-10 år   SEK/EUR  SEK 8 000 M  8 000  500
Totalt        14 000  500
Bekräftade kreditfaciliter          
Syndikerat banklån 2024 EUR/USD/SEK/GBP EUR 600 M  6 202
Bilaterala låneavtal 2023 USD USD 50 M 466 466
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 50 M 466 466
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 100 M 931 931
Bilateralt låneavtal 2025 EUR EUR 50 M 516 516
Bilateralt låneavtal 2027 EUR EUR 50 M 516 516
Övriga kreditlöften       457 4
Totalt       9 554 2 899
Total central finansiering         3 399

*Inom ramen för MTN program
Koncernens outnyttjade kreditlöften uppgick 2022-03-31 till 6 655 Mkr.

Förfallostruktur

  • Volym: 3,4 Mdr kr
  • Genomsnittlig löptid 2,5 år (2,3 år inkl. RCF)

Central funding maturity structure

Senast uppdaterad: 2022-05-04