Sök

Finansiering

Skanska har ett flertal program för upplåning, såväl bekräftade bankkreditfaciliteter som marknadsfinansieringsprogram, vilket ger en god beredskap för tillfälliga svängningar i koncernens likviditetsbehov på kort sikt samt säkerställer finansieringen på lång sikt. Skanska har inget kreditbetyg. 

2024-03-31

Marknadsfinansierings-program Förfaller Valuta Ram Nominellt
SEK M
Utnyttjat
SEK M
Commercial paper (CP) program, löptider 0-1 år   SEK/EUR   6 000 0
Medium Term Note (MTN) program, löptider 1-10 år   SEK/EUR    8 000  4 644
Totalt       14 000  4 644
Bekräftade kreditfaciliter          
Syndikerad kreditfacilitet 2028 EUR/USD/SEK/GBP EUR 571 M  6 598
Syndikerad kreditfacilitet 2025 EUR/USD/SEK EUR 200 M 2 309 808
Bilateral kreditfacilitet 2025 EUR/USD/SEK EUR 50 M 577 0
Bilateral kreditfacilitet 2024 USD USD 25 M 268 0
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 50 M 536 536
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 100 M 1 071 1 071
Bilateralt låneavtal 2025 EUR EUR 50 M 577 577
Bilateralt låneavtal 2027 EUR EUR 50 M 576 576
Bilateralt låneavtal 2027 USD USD 35 M 374 374
Bilateralt låneavtal 2028 USD USD 35 M 375 375
Bilateralt låneavtal 2029 USD USD 40 M 428 428
Bilateralt låneavtal 2030 USD USD 40 M 428 428
Övriga kreditlöften       483 0
Totalt       14 599 5 172
Total central finansiering         9 816

*Inom ramen för MTN program
Koncernens outnyttjade kreditlöften uppgick 2024-03-31 till 9 426 Mkr.

Förfallostruktur

  • Volym: 9,8 Mdr kr
  • Genomsnittlig löptid 2,7 år (3,2 år inkl. RCF)

Central funding graf sv.jpg

Senast uppdaterad: 2024-05-14