Sök

Finansiering

Skanska har ett flertal program för upplåning, såväl bekräftade bankkreditfaciliteter som marknadsfinansieringsprogram, vilket ger en god beredskap för tillfälliga svängningar i koncernens likviditetsbehov på kort sikt samt säkerställer finansieringen på lång sikt. Skanska har inget kreditbetyg. 

2020-03-31

Marknadsfinansieringsprogram Förfaller Valuta Ram Nominellt
SEK M
Utnyttjat
SEK M
Commercial paper (CP) program, löptider 0-1 år   SEK/EUR  SEK 6 000 M  6 000 0
Medium Term Note (MTN) program, löptider 1-10 år   SEK/EUR  SEK 8 000 M  8 000  1 001
Totalt        14 000  1 001
Bekräftade kreditfaciliter          
Syndikerat banklån 2024 EUR/USD/SEK/GBP EUR 600 M  6 652
Bilaterala låneavtal 2023  EUR  EUR 50 M  506 506
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 50 M 506 506
Bilaterala låneavtal 2020 USD USD 60 M 665 665
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 100 M 1011 1011
Övriga kreditlöften       465 11
Totalt       9 805 2 700
Total central finansiering         3 700

*Inom ramen för MTN program
Koncernens outnyttjade kreditlöften uppgick 2020-03-30 till 7 105 Mkr.

Förfallostruktur

  • Volym: 4 Mdr kr
  • Genomsnittlig löptid 3,0 år (3,4 år inkl. RCF)

central-funding-maturity-structure-200211-swe.png

Senast uppdaterad: 2020-03-19