Sök

Finansiering

Skanska har ett flertal program för upplåning, såväl bekräftade bankkreditfaciliteter som marknadsfinansieringsprogram, vilket ger en god beredskap för tillfälliga svängningar i koncernens likviditetsbehov på kort sikt samt säkerställer finansieringen på lång sikt. Skanska har inget kreditbetyg. 

2020-03-31

Marknadsfinansieringsprogram Förfaller Valuta Ram Nominellt
SEK M
Utnyttjat
SEK M
Commercial paper (CP) program, löptider 0-1 år   SEK/EUR SEK 6 000 M  6 000 0
Medium Term Note (MTN) program, löptider 1-10 år   SEK/EUR  SEK 8 000 M  8 000  500
Totalt        14 000  500
Bekräftade kreditfaciliter          
Syndikerat banklån 2024 EUR/USD/SEK/GBP EUR 600 M  6 136
Bilaterala låneavtal 2021 USD  USD 65 M  566 566
Bilaterala låneavtal 2023 USD USD 50 M 435 435
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 50 M 435 435
Bilaterala låneavtal 2024 USD USD 100 M 870 870
Bilateralt låneavtal 2025 EUR EUR 50 M 511 511
Bilateralt låneavtal 2027 EUR EUR 50 M 510 510
Övriga kreditlöften       443 1
Totalt       9 906 3 328
Total central finansiering         3 828

*Inom ramen för MTN program
Koncernens outnyttjade kreditlöften uppgick 2020-03-31 till 6 578 Mkr.

Förfallostruktur

  • Volym: 3,8 Mdr kr
  • Genomsnittlig löptid 3,0 år (3,1 år inkl. RCF)

central-funding-maturity-structure-2021-march-sv.png

Senast uppdaterad: 2021-04-29