Sök

Skanskas niomånadersrapport 2014 publiceras den 7 november, 2014, kl. 7:30.

I anslutning till rapporten kommer en press- och telefonkonferens att hållas kl. 10:00. Konferensen sänds live.