Sök

Kallelse till årsstämma i Skanska AB (publ)

Datum: 2018-04-13 10:00 CET - 12:00 CET
j Lägg till i kalendern 2018-04-13 10:00:00 2018-04-13 12:00:00 Europe/Stockholm Kallelse till årsstämma i Skanska AB (publ) Aktieägarna i Skanska AB (publ), org. nr 556000-4615 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 13 april 2018 kl 10.00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Inregistrering sker från kl 9.00. Före stämman serveras kaffe och kaka. Rätt att delta Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 7 april 2018 (vänligen notera att eftersom avstämningsdagen är en lördag, måste aktieägare vara registrerade i aktieboken senast fredagen den 6 april 2018), dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 9 april 2018, helst före kl 12.00. Anmälan kan ske: med brev till adress: Skanska AB (publ), Årsstämman 2018, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-402 92 81, måndag till fredag kl 9.00 – 16.00, eller på www.skanska.com/group under rubriken "Årsstämma". Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två). Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut per post med början den 10 april 2018. https://group.skanska.com/sv/koncernens-styrning/arsstamma/arsstamma-2018/ false MM/DD/YYYY

Aktieägarna i Skanska AB (publ), org. nr 556000-4615 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 13 april 2018 kl 10.00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Inregistrering sker från kl 9.00. Före stämman serveras kaffe och kaka.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 7 april 2018 (vänligen notera att eftersom avstämningsdagen är en lördag, måste aktieägare vara registrerade i aktieboken senast fredagen den 6 april 2018), dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 9 april 2018, helst före kl 12.00.

Anmälan kan ske:

  • med brev till adress: Skanska AB (publ), Årsstämman 2018, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
  • per telefon 08-402 92 81, måndag till fredag kl 9.00 – 16.00, eller
  • www.skanska.com/group under rubriken "Årsstämma".

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två).

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut per post med början den 10 april 2018.

https://group.skanska.com/sv/koncernens-styrning/arsstamma/arsstamma-2018/