Sök

Skanskas årsstämma kommer att äga rum tisdagen den 29 mars 2022.

Skanska planerar att hålla årsstämman i Stockholm på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4.

Skanska följer fortsatt noga utvecklingen kring covid-19 pandemin och följer fortsatt föreskrifter och råd från relevanta nationella myndigheter och internationella organ, såsom WHO och Folkhälsomyndigheten.

Läs mer om årsstämma 2022