Sök

Om årsstämman den 29 mars 2022 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om utdelning samt avstämningsdag för erhållande av utdelning beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 5 april 2022.