Sök

Skanskas bokslutskommuniké 2015 publiceras den 4 februari 2016 kl. 7:30.

I anslutning till rapporten kommer en press- och telefonkonferens att hållas den 4 februari 2016 kl. 10:00.
Presskonferensen kan följas via webcast på sidan Delårsrapporter.