Sök

Skanskas bokslutskommuniké 2016 publiceras den 3 februari 2017 kl. 7:30.

I anslutning till rapporten kommer en press- och telefonkonferens att hållas den 3 februari 2017 kl. 8:30.
Presskonferensen kan följas via webcast på sidan Delårsrapporter.