Sök

Skanskas bokslutskommuniké 2017 publiceras den 1 februari 2018 kl. 7:30.
I anslutning till rapporten kommer en press- och telefonkonferens att hållas den 1 februari 2018 kl. 10:00.

Presskonferensen kan följas via webcast på sidan Delårsrapporter