Sök

Skanskas bokslutskommuniké 2018 publiceras den 8 februari 2019 kl. 7:30.
I anslutning till rapporten kommer en press- och telefonkonferens att hållas den 8 februari 2019 kl. 10:00.

Presskonferensen kan följas via webcast på sidan Delårsrapporter.