Sök

Skanskas bokslutskommuniké 2020 publiceras den 5 februari 2021, kl 7:30.
I anslutning till rapporten kommer en press- och telefonkonferens att hållas den 5 februari 2021 kl. 10:00.

Presskonferensen kan följas via webcast på sidan Delårsrapporter.