Sök

Skanskas bokslutskommuniké 2021 publiceras den 3 februari, 2022, kl. 7:30 CET.

I anslutning till rapporten kommer en press- och telefonkonferens att hållas den 3 februari, 2022 kl.10:00 på Skanskas huvudkontor, Warfvinges väg 25. Presskonferensen kan följas via webcast på sidan Delårsrapporter.