Sök

Skanskas kapitalmarknadsdag ägde rum den 7 december, 2015, på Norra Latin, Drottninggatan 71b, Stockholm. Se inspelning från Skanskas kapitalmarknadsdag.

Kapitalmarknadsdagen ägde rum den 7e december och gav investerare, analytiker och finansiell media en möjlighet att få en inblick i Skanskas nya affärsplan för perioden 2016 – 2020.

Agendan för dagen var följande:

Skanskas kapitalmarknadsdag, 7 december, 2015 
Tid   Talare
8.00-8.30 Registrering och kaffe  
8.30-9.00 Introduktion av Skanska och uppföljning av föregående affärsplan Johan Karlström och Peter Wallin
9.00-9.40 Ny affärsplan –  introduktion Johan Karlström, Veronica Rörsgård och Christel Åkerman
9.40-10.20 Ny affärsplan –  Verksamhetsgrenar Rich Cavallaro, Roman Wieczorek, Mats Williamson, Anders Danielsson
10.20-10.50 Kaffe  
10.50-11.15 Ny affärsplan fortsättning - Verksamhetsgrenar Claes Larsson, Mats Williamson
11.15-11.35 Ny affärsplan – Finansiella mål Peter Wallin
11.35-11.50 Ny affärsplan – Sammanfattning Johan Karlström
11.50-12.20 Q&A Alla
12.20-13.45 Lunch