Sök

Skanskas delårsrapport tredje kvartalet 2023 kommer att publiceras 1 november 2023 kl. 7:30 CET.

I samband med rapporten kommer en press- och telefonkonferens att hållas kl. 10:00 på Skanskas huvudkontor, Warfvinges väg 25. Presskonferensen kan följas via webcast på sidan Delårsrapporter.