Sök

Styrelsen föreslår en utdelning för 2023 om 5,50 (7,50) kronor per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen tisdagen den 2 april 2024.