Sök

Om årsstämman den 29 mars 2023 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om utdelning samt avstämningsdag kommer avstämningsdagen vara den 31 mars 2023.