Sök

Om årsstämman den 29 mars 2023 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om utdelning samt avstämningsdag kommer utdelningen utbetalas av Euroclear Sweden AB den 5 april 2023.