Sök

Styrelsen föreslår en utdelning för 2023 om 5,50 (7,50) kronor per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen tisdagen den 2 april 2024. Om årsstämman den 27 mars 2024 beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utbetalas av Euroclear Sweden AB fredagen den 5 april 2024.