Sök

Skanskas delårsrapport andra kvartalet 2023 kommer att publiceras 21 juli 2023 kl. 7:30 CET.

I samband med rapporten kommer en press- och telefonkonferens att hållas kl.10:00. Presskonferensen kan följas via webcast på sidan Delårsrapporter.