Sök

Koncernledningen presenterar Skanskas strategi, mål och marknadsutsikter.

På grund av den senaste utvecklingen av Covid-19 kommer kapitalmarknadsdagen endast vara digital och kommer webbsändas live på https://group.skanska.com/sv/investerare/rapporter-publikationer/kapitalmarknadsaktiviteter/ där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Agenda och mer detaljerad information om eventet kommer att publiceras på https://group.skanska.com/sv/investerare/rapporter-publikationer/kapitalmarknadsaktiviteter/.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 

Sverige: 08-50558353 
Storbritannien: +443333009270 
USA: +16467224904