Sök

Skanskas kapitalmarknadsdag kommer att äga rum den 21 november 2023 i London. Där kommer också finnas möjlighet att göra ett besök på ett av våra pågående projekt. Anmälan och registrering kommer att ske längre fram.

Agenda och mer detaljerad information om eventet kommer att publiceras på www.skanska.com/investors.