Sök

Skanskas niomånadersrapport 2021 publiceras den 28 oktober, 2021, kl. 7:30 CET.

I anslutning till rapporten kommer en press- och telefonkonferens att hållas den 28 oktober kl.10:00 på Skanskas huvudkontor, Warfvinges väg 25.