Sök

Press- och telefonkonferens Skanska bokslutskommuniké 2014.

I samband med Skanskas bokslutskommuniké, hålls en press- och telefonkonferens om resultatet för perioden januari-december 2014, kl. 10:00.