Sök

Press- och telefonkonferens Skanska sexmånadersrapport 2020.

I samband med Skanskas sexmånadersrapport, hålls en press- och telefonkonferens om resultatet för perioden januari-juni 2020, kl. 10:00. Telefonkonferensen kan följas via audiocast på sidan Delårsrapporter.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08 566 426 51, eller +44 333 300 0804, eller +1 631 913 1422.

PIN: 88257841#