Sök

Press- och telefonkonferens Skanska tremånadersrapport 2022.

I samband med Skanskas tremånadersrapport, hålls en press- och telefonkonferens om resultatet för perioden januari-mars 2021, kl. 10:00. Presskonferensen kan följas via webcast på sidan Delårsrapporter.

Sweden: +46 (0)8 5051 0031
United Kingdom: +44 (0) 207 107 06 13
United States: +1 (1) 631 570 56 13