Sök

Skanskas sexmånadersrapport 2015 publiceras den 23 juli, 2015, kl. 7:30.

I anslutning till rapporten kommer en telefonkonferens att hållas den 23 juli kl. 10:00. Telefonkonferensen kan följas via audiocast på sidan Delårsrapporter.