Sök

Skanskas sexmånadersrapport 2016 publiceras den 22 juli, 2016, kl. 7:30.

I anslutning till rapporten kommer en telefonkonferens att hållas den 22 juli kl. 10:00. Telefonkonferensen kan följas via audiocast på sidan Delårsrapporter.