Sök

Skanskas sexmånadersrapport 2018 publiceras den 20 juli, 2018, kl. 7:30.

I anslutning till rapporten kommer en telefonkonferens att hållas den 20 juli kl. 10:00. Telefonkonferensen kan följas via audiocast på sidan Delårsrapporter.