Sök

Skanskas sexmånadersrapport 2019 publiceras den 24 juli, 2019, kl. 7:30.

I anslutning till rapporten kommer en telefonkonferens att hållas den 24 juli kl. 10:00. Telefonkonferensen kan följas via audiocast på sidan Delårsrapporter.