Sök

Skanskas sexmånadersrapport 2022 publiceras den 21 juli, 2022, kl. 7:30 CET.

I anslutning till rapporten kommer en telefonkonferens att hållas den 21 juli kl.10:00. Telefonkonferensen kan följas via webcast på sidan Delårsrapporter.