Sök

Skanskas sexmånadersrapport 2022 publiceras den 21 juli, 2022, kl. 7:30 CET.

I anslutning till rapporten kommer en telefonkonferens att hållas den 21 juli kl.10:00. Telefonkonferensen kan följas via webcast på sidan Delårsrapporter.

Sweden: +46 (0)8 5051 0031
United Kingdom: +44 (0) 207 107 06 13
United States: +1 (1) 631 570 56 13