Sök

Skanskas sexmånadersrapport 2012 publiceras den 7 juli, 2012, kl. 8:00.

I anslutning till rapporten kommer en press- och telefonkonferens att hållas kl. 14:00. Konferensen webbsänds live och kommer vara tillgänglig på sidan Webb- och ljudsändningar.

Webcasts and audiocast

Webcasts and audiocasts from press and telephone conferences on our latest financial reports and events Webcasts and audiocasts