Sök

Telefonkonferens Skanska sexmånadersrapport 2021

I samband med Skanskas sexmånadersrapport, hålls en telefonkonferens om resultatet för perioden januari-juni 2021, kl. 10:00. Telefonkonferensen kan följas via webcast på sidan Delårsrapporter.