Sök

Telefonkonferens Skanska sexmånadersrapport 2022

I samband med Skanskas sexmånadersrapport, hålls en telefonkonferens om resultatet för perioden januari-juni 2022, kl. 10:00. Telefonkonferensen kan följas via webcast på sidan Delårsrapporter.

Sweden: +46 (0)8 5051 0031
United Kingdom: +44 (0) 207 107 06 13
United States: +1 (1) 631 570 56 13