Sök

Skanskas tremånadersrapport 2022 publiceras den 4 maj, 2022, kl. 7:30 CET.

I anslutning till rapporten kommer en press- och telefonkonferens att hållas den 4 maj kl.10:00. Presskonferensen kan följas via webcast på sidan Delårsrapporter.

Sweden: +46 (0)8 5051 0031
United Kingdom: +44 (0) 207 107 06 13
United States: +1 (1) 631 570 56 13