Sök

Under den tysta perioden om de 30 dagar som föregår publiceringen av delårsrapporter, kommenterar Skanska inte den finansiella utvecklingen.

Skanska iakttar en tyst period med början 30 dagar före publiceringen av delårs- eller bokslutsrapport. Under denna period svarar Skanskas representanter inte på frågor om eller kommenterar den finansiella utvecklingen.