Sök

Utdelningen för 2015 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till 7,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 8 april 2016.