Sök

Utdelningen för 2016 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till 8,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 6 april 2017.