Sök

Utdelningen för 2017 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till 8,25 kronor per aktie. Föreslagen avstämningsdag för utdelningen är den 17 April 2018.