Sök

Rapporter och publikationer

I den här sektionen hittar du Skanskas senaste och tidigare delårsrapporter, årsredovisningar, webbsändningar och presentationer. Här finns även dokumentation kring kapitalmarknadsdagar, förvärv och försäljningar samt övriga finansiella dokument.

Delårsrapporter, webbsändningar och presentationer.

Presentationer och webbsändningar från våra kapitalmarknadsaktiviteter.

Kapitalmarknadsaktiviteter

Utvalda förvärv och försäljningar sedan 1990-talet.

Förvärv & försäljningar