Sök

Regulatoriska risker

De regulatoriska riskerna inbegriper både allmänna lagar och förordningar för affärsverksamhet och skatter på respektive marknad och även Skanskas interna regler.

Typiska regulatoriska risker inom koncernen

Det finns fem stora regulatoriska risker, såsom:

  • Lagändringar.
  • Följa lagar och regler relaterade till etik, säkerhet, miljö, hållbarhet och personalresurser.
  • Följa lagar och regler relaterade till finansiell rapportering och skatter.
  • Följa Skanskas interna regler och procedurer.
  • Hantering av kontrakt och avtal.

Åtgärd

Koncernstab Juridik har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar och regler. Samtidigt ligger det primära ansvaret för att verksamheten bedrivs på ett korrekt sätt på de lokala affärsenheterna som alla har egen juridisk expertis. Skatteexperter är rådgivande i skattefrågor. Skanska Financial Services och koncernfunktionen Reporting har det övergripande ansvaret för att följa finansiella och redovisningsprinciper.

Broschyr om svensk bolagsstyrning (på engelska)

Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Kollegiet för svensk bolagsstyrning verkar för god bolagsstyrning.

Årsredovisningar

På denna sida hittar du våra årsredovisningar sedan 1999.

Så här arbetar vi med etik

Här finner du information om hur vi arbetar med etik inom Skanska.