Sök

Riskhanteringsspelet Skanska Risk & Opportunity game

I syfte att öka medvetenheten om och skapa en gemensam hållning till risker, har vi tagit fram ett spel om riskhantering, Skanska Risk & Opportunity Game. Spelet utgår från verkliga projekt och används för att utbilda medarbetare och kunder.

Skanskas riskhanteringsspel, Skanska Risk & Opportunity Game, handlar om simulerade byggprojekt från anbud till färdigställande. Det har utvecklats för att öka medvetenheten om risker och utforska affärsmöjligheter samt för att skapa en mer enhetlig hållning till riskhantering.

Syftet är att skapa en systematisk, global hållning till risker och för att öka förutsägbarheten i projektgenomföranden. De spelande lagen får ta beslut som påverkar lönsamhet och tidplan, likväl som kund- och medarbetarnöjdhet.

Spelet är baserat på fakta från verkliga Skanska-projekt och innehåller flera alternativa lösningar. Det används för att utbilda medarbetare i alla enheter och spelas även tillsammans med kunder, underleverantörer, partners och studenter.

Mark Lemon

Senior Vice President Risk Management