Sök

Strategiska risker

Strategiska risker är långsiktiga och övergripande. Det handlar om att affärsmodellen är rätt anpassad både globalt och lokalt till kundernas och de olika geografiska marknadernas behov. Därför är det viktigt att vi har gemensamma värderingar och lever upp till dessa.

Typiska strategiska risker inom koncernen

Strategiska risker är långsiktiga och övergripande och rör utvecklingen på de geografiska marknaderna och kundernas behov. Det finns ett antal strategiska risker inom Skanska, exempelvis:

  • Affärsmodell
  • Förvärv
  • Strategiska allianser och partners
  • Våra värderingar. Etik- och miljööverträdelser kan t.ex. få långsiktiga återverkningar på såväl affärerna som varumärket

Åtgärd

Affärsmodell, förvärv och medverkan i allianser utarbetas och följs upp av både styrelse och koncernledning (Group Leadership Team, GLT).

Inom etikområdet sker en kontinuerlig utbildning av medarbetarna utifrån andan i Uppförandekoden, Code of Conduct. Miljöriskerna analyseras dels i anbudsanalysen, dels fortgående genom medverkan av enheternas miljöexpertis.

Så här arbetar vi med etik

Här finner du information om hur vi arbetar med etik inom Skanska.