Sök

Skanska som investering

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag. En stark balansräkning, en integrerad affärsmodell och en strävan om att vara ledande inom hållbarhet skapar aktieägarvärde.

Starka trender såsom demografiska förändringar, växande städer och hållbarhet ökar behovet av nya och mer beständiga lösningar driver investeringar i infrastruktur, sjuk- och hälsovård, bostäder, kontor och utbildning. Detta innebär möjligheter för oss att skapa såväl värde som att bygga ett bättre samhälle.

 

Skanska är ledande på sina utvalda hemmamarknader som med

  • innovativa, hållbara och klimat-smarta lösningar, och
  • en stark och integrerad affärsmodell
  • skapar ett attraktivt långsiktigt värde för aktieägarna

Total avkastning 2016-2020

Totalavkastning i Skanska-aktien jämfört med index

total shareholder value 2016-2020-svenska.JPG

Genomsnittlig årlig tillväxttakt (5 år) för Skanska Bs totalavkastning var 9,0 %. Av denna siffra stod aktiekursutveckling och direktavkastning för 4,9% respektive 4,8 %.

Relaterat i Investerare

Relaterat i About us (på engelska)

Relaterat i Sustainability (på engelska)