Sök

Skanska som investering

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, med ett attraktivt erbjudande och en stark affärsmodell som skapar värde för aktieägarna.

Skanska är ledande på sina utvalda hemmamarknader. Starka trender som demografiska förändringar, urbanisering och hållbarhet ökar behovet av nya och mer beständiga lösningar, vilket driver investeringar i infrastruktur, sjuk- och hälsovård, bostäder, kontor och utbildning. Detta innebär möjligheter för Skanska att skapa såväl värde som att bygga ett bättre samhälle. För mer information om Skanska som investeringsobjekt, se vår presentation Why invest in Skanska? (PDF, engelska).

Total avkastning 2015-2019

Totalavkastning i Skanska-aktien jämfört med index

totalavkastning-2015-2019-sve.png

Genomsnittlig årlig tillväxttakt (5 år) för Skanska Bs totalavkastning var 9,1 %. Av denna siffra stod aktiekursutveckling och direktavkastning för 5,2% respektive 4,7 %.

Periodens resultat per aktie och avkastning på eget kapital

periodens-resultat-per-aktie-sve.png

Tillväxt i eget kapital

tillvaxt-i-eget-kapital-sve.png

Slutdatum för siffrorna i de två graferna ovan är 2019-12-31.

Varför investera i Skanska?

Presentation som beskriver Skanska från investerar-perspektiv på engelska. 

Relaterat i Investerare

Relaterat i Sustainability (på engelska)