Sök

Skanska som investering

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, med konkurrenskraftiga lösningar och en attraktiv affärsmodell som skapar värde för aktieägarna.

Skanska har de senaste 10 åren haft en bibehållen eller ökad aktieutdelning och har uppvisat stabilitet över konjunkturcykler och under marknadsförändringar, vilket syns i avkastning på eget kapital och avkastning på sysselsatt kapital. För mer grundläggande information om Skanska som investeringsobjekt, se vår presentation Why invest in Skanska? (PDF, engelska).

Totalavkastning 2012 - 2016

Totalavkastning i Skanska-aktien jämfört med index

 

Genomsnittlig årlig tillväxttakt (5 år) för Skanska Bs totalavkastning var 18,7 %. Av denna siffra stod aktiekursutveckling och utdelningsavkastning för 13,4 % respektive 5,3 %.

 

Bibehållen eller ökad aktieutdelning

Stabilitet över konjunkturcykler

Avkastning på eget kapital, % (Koncernen)

 

Avkastning på sysselsatt kapital för projektutvecklingsverksamheterna

Slutdatum för siffrorna i grafen är 2016-12-31.

Senast uppdaterad: 2017-07-05

Varför investera i Skanska?

Presentation som beskriver Skanska från investerar-perspektiv på engelska. 

Relaterat i Investerare

Relaterat i Sustainability (på engelska)