Sök

Skanska som investering

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, med konkurrenskraftiga lösningar och en attraktiv affärsmodell som skapar värde för aktieägarna.

Skanska har under många år bidragit till en god avkastning och skapat långsiktigt värde för aktieägarna och har uppvisat stabilitet över konjunkturcykler och under marknadsförändringar, vilket syns i avkastning på eget kapital och avkastning på sysselsatt kapital. För mer grundläggande information om Skanska som investeringsobjekt, se vår presentation Why invest in Skanska? (PDF, engelska).

Total avkastning 2014-2018

Totalavkastning i Skanska-aktien jämfört med index

1b-totalavkastning-2014-2018-swe.png

Genomsnittlig årlig tillväxttakt (5 år) för Skanska Bs totalavkastning var 5,8 %. Av denna siffra stod aktiekursutveckling och utdelningsavkastning för 1,4 % respektive 4,6 %.

Tillväxt i eget kapital

2b-tillvaxt-i-eget-kapital-swe.png

Stabilitet över konjunkturcykler

Avkastning på eget kapital, % (Koncernen)

3b-avkastning-eget-kapital-2008-2018-swe.png

Avkastning på sysselsatt kapital för projektutvecklingsverksamheterna

4b-avkastning-sysselsatt-kapital-projektutveckling-2008-2018-swe.png

Slutdatum för siffrorna i de två graferna ovan är 2018-12-31.

Varför investera i Skanska?

Presentation som beskriver Skanska från investerar-perspektiv på engelska. 

Relaterat i Investerare

Relaterat i Sustainability (på engelska)