Sök

Tillväxtfaktorer

De nuvarande globala trenderna i form av urbaniseringstillväxt och demografiska förändringar är delar av Skanskas tillväxtfaktorer.

Världen upplever för närvarande den högsta urbaniseringstakten i historien och idag bor mer än hälften av världens befolkning i städer. Samtidigt ökar både människornas livslängd och krav på levnadsstandard. Dessa globala trender medför att nya och allt högre krav ställs på hållbara lösningar för framtiden. Demografiska förändringar och urbaniseringstillväxten driver investeringar i: infrastruktur, hälsovård, boende och utbildning.

Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid.

Bygg- och projektutvecklingsverksamheterna samverkar på de olika marknaderna för att skapa mervärde för Skanskas aktieägare.

 

Årsredovisning

Mer information om våra tillväxtfaktorer finns i vår årsredovisning.